Livförsäkringsorganisationens struktur

Livförsäkringsbolag representerar en viktig resurs som alla kan använda för att ge säkerhet för de efterlämnade efter att de har försvunnit. Det finns två huvudtyper av organisatoriska strukturer som livförsäkringsbolag kan dra nytta av för att hjälpa individer att bli täckta. Den som fungerar bäst beror på organisationens storlek, dess läge, målmarknaden den tjänar och ägarens personliga preferenser.

Definiera ömsesidig organisation

Livförsäkringsbolag som utnyttjar ömsesidig organisation ägs av sina försäkringstagare. Det innebär att i stället för att bolaget är offentligt handlat är det de politiska innehavarna som agerar som aktieägare och får samma fördelar som sådana. Som ett resultat kommer det mest praktiska sättet att dela vinst från utdelningar som bolaget måste förklara.

Fördelar med ömsesidig organisation

När ett livförsäkringsbolag utnyttjar en ömsesidig organisation, finns det några fördelar för sina försäkringstagare. Eftersom företaget måste svara enbart på försäkringstagarna betyder det att företagets intressen är mycket mer anpassade till sina kunders preferenser. Detta begränsar också omfattningen av chefernas ansvar, gör jobbet enklare och mer fokuserat. Men, utan att vara offentligt handlade, är det enda sättet bolaget kan växa att sälja mer politik.

Definiera Stock Organisation

Livförsäkringsbolag som utnyttjar aktieorganisationen blir börsnoterade enheter. Det innebär att försäkringstagare aldrig äger några aktier i bolaget, såvida de inte köper dem direkt från sekundärmarknaden. Detta innebär också att icke-policydrivare kan bli aktieägare genom att göra detsamma. Även om köpta policyer i vissa fall kan utgöra betalning av utdelningar, är det mycket vanligare enligt denna struktur att endast betala dem till aktieägarna.

Fördelar med Stock Organisation

Under aktieorganisationen kommer policyinnehavare alltid till andra aktieägare. Trots att man måste tillgodose båda grupper av människor på olika nivåer, har företaget andra fördelar, till exempel större flexibilitet att växa och utforska fler finansieringsalternativ. Förutom tillväxten från att sälja fler policyer kan aktieförsäkringsbolag också växa genom att utfärda fler aktier som kan vara mer fördelaktiga för organisationen på lång sikt.

Intern förvaltning

Livsförsäkringsbolagets interna struktur består typiskt av en chef, kontorpersonal och agenter, men deras roller är lite annorlunda utifrån den organisatoriska strukturen som används. Huvudskillnaden är att under gemensam organisation svarar chefen strängt mot bolagets försäkringstagare, medan underlagsorganisationen måste svara på bolagets aktieägare.

Rekommenderas

Fördelar och nackdelar med en inhemsk affärsmiljö
2019
Mac OS X för att skapa ett alias utan ordet "alias"
2019
Hur kan du lägga till en Facebook Layout-kod till en profil?
2019