Hur lång tid tar Malwarebytes Anti-Malware-prenumeration senast?

Det finns tre olika typer av malwarebytes Anti-Malware-prenumerationstyper: gratis, proffs och företag. Beroende på vilken version av Malwarebytes du väljer att installera varierar abonnemangslängden. Medan de fria och pro versionerna av Malwarebytes Anti-Malware riktas mot hemmabrukare, riktar affärslicenserna små och medelstora företag såväl som stora företag och företag. Företagsl

IRS-regler för en S-koncern

Införlivande erbjuder fördelarna med begränsat ansvar, vilket kan betyda skillnaden mellan en mindreföretagare som bara förlorar sitt företag i en process eller förlorar sin personliga egendom också. Men att organisera din verksamhet som ett standard C-företag ger dubbelbeskattning. Att välja S-företagsstrukturen eliminerar den dubbla beskattningen, men ger också ett antal IRS-regler som måste följas. Företagskrav

Hur man mäter en PR-kampanj

Brist på standardkriterier för mätning av kampanjresultat kan leda till situationer där ett PR-företag tillämpar kriterier som stärker sin offentliga image på bekostnad av kunden. De flesta är kvantitativa bedömningar, såsom hur mycket publicitet genereras, antalet nämnder ditt företag tjänat jämfört med tävlingen och värderingsvärden för annonsvärden. Eftersom det inte a

Så här avkortar du inlägg på Blogger

Blogger är en gratis online bloggningstjänst som tillhandahålls av Google. Om du har en Blogger-blogg kanske du vill avkorta dina Blogger-inlägg, vilket innebär att istället för att visa hela ditt inlägg på hemsidan visas endast en del av inlägget och tittarna kan sedan klicka på en "Läs mer" länk för att läsa resten av posten. Det här låter

Varför går min bärbar dator och sover efter tjugo minuter?

Din bärbara dator kan byta till viloläge efter 20 minuter, eftersom inaktivitetstimer för viloläge är inställd på 20 minuter, eller datorn har dålig batteritid. Windows-datorer använder något som kallas "strömplaner" för att minimera strömförbrukningen när enheten är på, vilken viloläge som går efter ett förutbestämt tidsintervall för användarens inaktivitet. Sömläge reducerar dat

Vem kan utfärda en SSL?

SSL eller Secure Sockets Layer är ett protokoll (en uppsättning regler och riktlinjer) för överföring av information digitalt via Internet. SSL innebär att kryptera informationen så att någon som avlyssnar kommunikationen inte kan läsa den. SSL kan användas för säker kommunikation, t.ex. vid överföring av personliga eller finansiella data. Public-Key C

IRS Levy Law

Internal Revenue Service (IRS) är den federala byrån som ansvarar för att verkställa och samla federala skatter. Om en skattebetalare misslyckas med att betala sin andel av skatterna, kan IRS vidta åtgärder - till exempel en avgift - för att återkräva de skyldiga skulderna. I synnerhet behöver IRS inte en domstolsbeslut att utfärda en avgift, men den måste uppfylla vissa rättsliga krav. Identifieri

JavaScript kodning för en nedräkning från 10 till 0

JavaScript är ett välkänt och allmänt använt skriptspråk som används för att skriva program för webbsidor. Du kan skapa hundratals användbara appar med hjälp av JavaScript, inklusive en nedräkningstimer. Du kan koda ett JavaScript-skript för att visa en nedräkning från 10 till noll på din webbsida och visa ett meddelande när det når noll. JavaScript-skrip

Kan en ensamaktieägare i en korporation dras ut utgifter på hans skattedeklaration?

Du kan bilda ett S eller C-företag även om du bara är en person. AC-bolaget är en egen federal skattebetalare som hävdar företagets intäkter och kostnader på egen skattesats. Ett S-företag är en "pass-through" skatteenhet. I stället för företaget som betalar inkomstskatt, hävdar du företagsinkomster och utgifter för din personliga avkastning. Affärsutgifter

Hur man tolkar en vinstmarginal

En vinstmarginal är ett viktigt ekonomiskt redogöringsverktyg som hjälper dig att förbättra lönsamheten. Det låter dig ta reda på hur du går som affärschef i jämförelse med dina konkurrenter. Det mäter också prestandanivån i ditt företag. Att veta hur det här verktyget kan tillämpas på ditt företag kan innebära skillnaden mellan vinst och förlust i slutet av en redovisningsperiod. Definition Resultatm