Information om 501 (c) (3) för ideella organisationer

Ledare i 501 (c) (3) företag upplever ofta en känsla av prestation för att skapa en organisation som har så strikta skatte- och lagkrav att förvärv av skattebefriad status är en prestation för att vara stolt. Med det sagt kan de konceptuella utvecklings- och arkiveringskraven för en organisation i 501 (c) (3) ge betydligt större utmaningar än några företagare grundar sig på och förvisso mer än vinstdrivande företag måste uppfylla för att uppnå sin affärsstatus. Skattebefriad statu

Introduktion till organisationsstruktur

Organisationsstruktur avser både de formella och informella ramarna som bildar hur ett företag drivs. En organisations struktur bestämmer hur anställda grupperas och spelar en stor roll för företagets framgång. Att välja en struktur är inte ett beslut av en storlek, och företagare måste välja den modell som bäst passar deras organisationers behov. Funktionell

Hur man gör en streckad cirkel i Photoshop

Photoshop gör det enkelt att skapa egna mönster för företagspresentationer eller reklammaterial, men några av programmets funktioner är inte så enkla. Det är lätt att skapa en cirkel med hjälp av Ellipse-verktyget, men det finns inget enkelt sätt att göra det streckat. Du måste använda en kombination av verktyg för att generera denna effekt. När du har be

Affärsplanering för forskare och ingenjörer

Forskare och ingenjörer försöker ofta att starta företag som involverar forskning och utveckling, avancerad teknik, stora mängder startkapital och inga intäkter för ett eller flera år efter lanseringen. Utmaningen att starta ett sådant företag kräver en djup förståelse för hur man kan imponera på institutionella investerare som ser allt i ekonomiska termer, vilket kanske inte är lätt för dem med all sin erfarenhet inom vetenskap och teknik. Utveckla idén De

Blockera inkommande texter på en AT & T-mobil

Du kan blockera inkommande texter till din AT & T-mobiltelefon med hjälp av företagets Smart Limits-funktion. Med Smart Limits kan du blockera texter och samtal till och från nummer. Genom att justera dina inställningar kan du förhindra texter från alla nummer. Du kan aktivera och inaktivera funktionen när som helst via ditt onlinekonto. Funkt

Så här speglar du din datorskärm på en multimediaprojektor

Om du speglar datorns skärm på en multimediaprojektor kan du mata ut datorns display på både datorns primära bildskärm och den stora skärmen som är associerad med projektorn. Denna inställning är idealisk för att ge presentationer där du kan styra presentationen men inte sitta på en plats där du enkelt kan se projektorns skärm. Om du ställer

Gör affärer fila en W-2 med staten?

Förutom att hålla in federala skatter måste småföretag som är belägna i stater med inkomstskatt samla in och vidarebefordra tillstånd till din statliga skattebyrå tillsammans med en kopia av formulär W-2 för alla anställda som behöver en federal W-2. Från och med 2013 har Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Tennessee, Texas, Washington och Wyoming ingen statlig inkomstskatt. Alla andra m

Tumblr Egenskaper

Tumblr tar element i Twitter, WordPress, Blogger och andra publiceringstjänster för att skapa en enkel bloggplattform med en stark social aspekt. Det kan användas för att publicera flera bloggar på webben gratis, samt marknadsföra och upptäcka innehåll genom sina gemenskapsfunktioner. För företag som vill förbättra sin online närvaro är det väl värt att väga upp Tumblrs funktioner. Posttyper Tumbl

Hur IRS avstår från en löneskattstraff

IRS förföljer insamling av löneskatteavgifter mer aggressivt än påföljder på de flesta andra skatter, eftersom den anställdas andel av dessa skatter utgör en förvaltningsfond - samlad av arbetsgivare och förtroende för regeringen. En arbetsgivare kan ha giltiga skäl till varför han inte kunde överföra dessa skatter i tid. IRS kommer att

Betydelsen av att ha goda internkontroller i stället för inventering

Interna kontroller kan betraktas som kontroll och balans för att förhindra fel och förluster inom olika verksamhetsområden. Goda lager kontroller förhindrar förluster och felaktigheter medan du hjälper till att hantera lagernivåerna. Eftersom förteckningen är ganska dyr bör åtgärder vidtas för att skydda denna investering beaktas. Besparingar