Frågor som påverkar en organisationsstruktur av företaget

Ett företags organisationsstruktur kan avgöra framgång eller misslyckande vid inträde på marknaden. De beslut som en ägarföretagsägare gör för att välja lednings- och medarbetarroller inom företaget bidrar till att bestämma organisationsstrukturen och kan få stor inverkan på kulturen inom verksamheten. Om strukturen inte speglar ägarens affärsmål kan anställda ha svårt att arbeta framgångsrikt för företaget.

Storlek på företag

Som företagare av småföretag kan storleken på ditt företag ha ett betydande inflytande på ditt företags organisationsstruktur. Om du driver ett ensamföretag med några anställda kanske du inte ens behöver en väldefinierad organisationsstruktur om du utför alla ledningsfunktioner i verksamheten. En större organisation kräver mer struktur för att de olika komponenterna ska kunna kommunicera effektivt med varandra. Till exempel kräver en fullservice restaurang en kökschef, golvschef, barchef och chef för att driva varje division inom anläggningen och behålla de anställda i varje division som arbetar till uppgift.

Utvecklingsstadium

Fasen av ditt företags utveckling kan diktera dess behov av organisationsstruktur. Ungdomsstadiet i ett företags livscykel betonar tillväxten och kundens behov. Detta kan kräva att du som företagsägare utvecklar en organisationsstruktur kring ökad kundservice, inklusive ett system för att hantera klagomål och utveckla bättre servicestrategier. I detta skede har du fortfarande mycket kontroll över majoriteten av företagets dagliga affärsbeslut. Däremot kan ditt företag i mittlivets utvecklingsstadium kräva flera nivåer av ledning för att hantera de växande avdelningarna med företaget. Organisationsstrukturen kan känna sig mer mekaniserad med dig eftersom ägaren något avlägsnas från den dagliga driften av företaget.

Reflekterande organisatorisk kultur

Den företagskultur du vill projekta till dina medarbetare kan diktera aspekter av ditt företags organisationsstruktur. Ett företag med flera uppsägningar i förvaltningsinfrastrukturen kan till exempel pröva förfarandet och följa det, medan ett företag med ett mer lax management-tillvägagångssätt kan uppmuntra en kultur av personligt ägande bland anställda. Varje kultur har sin plats och fördelar. Ett bygg- eller tillverkningsföretag har ett större behov av organisationsstruktur och redundans i förvaltningsinfrastrukturen än ett advokatbyrå där anställda arbetar självständigt under ledning av ledande partners i ledningsroll.

Övergripande affärsstrategi

Hur ditt företag avser att komma in på marknaden och bli framgångsrikt kan spela en roll i hur du väljer att ställa in sin organisationsstruktur. Till exempel kan en aggressiv marknadsföring och produktplaceringsstrategi kräva flera avdelningschefer att samordna insatserna och se till att ingen del av bolagets större plan ligger bakom resten. Alternativt kan en mer metodisk utvecklingsstrategi kräva en mindre och mer fokuserad organisationsstruktur, så att du aktivt kan övervaka alla detaljer i en plan och undersökningsframsteg.

Rekommenderas

Så här ökar du på YouTube
2019
Incident Investigation Procedures
2019
Konsekvenser av företagsrisk
2019