Betydelsen av kommunikation i ett företag

När den amerikanska ekonomin har övergått från en tillverkningsekonomi och mer mot en tjänsteekonomi har affärskommunikation framkommit som en viktig kompetens för chefer. Denna kommunikation bör förbättra, utmana och motivera de kunskapsarbetare som krävs i servicebranschen.

Betydelse

Enligt den sena affärsledningen expert Peter Drucker, "Kunskap måste förbättras, utmanas och ökas ständigt, eller det försvinner." Företagsledare måste övervaka, träna och ge feedback vid varje tur för att hantera kunskap i arbetskraften.

Fungera

Det främsta målet att kommunicera inom verksamheten bör vara att motivera och utmana laget för att bygga upp energin för att söka förbättringar och skapa effektiva åtgärder. Extern kommunikation kan inte försummas eftersom det är nyckeln till att locka och behålla kunder.

överväganden

Utan god kommunikation kan initiativ inte genomföras och frontlinjearbetare kan inte åberopas för att vidareutveckla företagets uppdrag. Detta gäller såväl muntlig som skriftlig kommunikation, inklusive dokumenterad politik och rutiner.

Funktioner

Effektiv affärskommunikation kräver att en chef motiverar och utmanar medarbetare och ger rekommendationer och feedback för att öka effektiviteten och effektiviteten i verksamheten.

missuppfattningar

Nya anställda eller chefer måste arbeta inom företagets kultur för att genomföra förbättringar snarare än att försöka förändra företagets personlighet.

Varning

Vänskap är inte målet för effektiv kommunikation. En chef behöver göra sitt jobb utan partiskhet eller favoritism. Att hålla tillbaka konstruktiv kritik på grundval av vänskap är ett tecken på en svag chef.

Rekommenderas

Fördelar och nackdelar med en inhemsk affärsmiljö
2019
Mac OS X för att skapa ett alias utan ordet "alias"
2019
Hur kan du lägga till en Facebook Layout-kod till en profil?
2019