10 Karakteristik av professionalism

Att vara professionell på ditt valda område betyder mycket mer än att ha på sig en kappa och knyta eller ha en högskoleexamen och en noterad titel. Professionalism har också att göra med hur du gör dig själv under din affärsaffär. Sann personal har ett antal viktiga egenskaper som kan gälla för praktiskt taget alla typer av affärer.

Utseende

En professionell är snygg i utseende. Var noga med att möta eller till och med överträffa kraven i ditt företags klädkod och var särskilt uppmärksam på ditt utseende när du möter kunder eller proffs.

Uppträdande

Din uppmärksamhet bör utstråla förtroende men inte cockiness. Var artig och vältalad om du interagerar med kunder, överordnade eller medarbetare. Du måste hålla dig lugn, även under spända situationer.

Pålitlighet

Som professionell kommer du att räkna med att hitta ett sätt att få jobbet gjort. Att reagera snabbt på människor och följa på löften är också viktigt, eftersom det visar på tillförlitlighet.

Kompetens

Professionella strävar efter att bli experter på sitt område, vilket skiljer dem från resten av paketet. Det kan innebära att du fortsätter din utbildning genom att ta kurser, delta i seminarier och uppnå relaterade yrkesbeteckningar.

Etik

Professionals som läkare, advokater och offentliga revisorer måste följa en strikt etikkod. Även om ditt företag eller bransch inte har en skriftlig kod, bör du alltid visa etiskt beteende.

Underhålla din Poise

En professionell måste behålla sin poise även när han står inför en svår situation. Till exempel, om en kollega eller klient behandlar dig på ett krigsmässigt sätt, bör du inte tillgripa samma typ av beteende.

Telefonetikett

Din telefon etikett är också en viktig del av professionellt beteende. Detta innebär att du identifierar dig själv med ditt fullständiga namn, företag och titel när du ringer. Var noga med att inte dominera konversationen och lyssna noga till den andra parten.

Skriftlig korrespondens

Under skriftlig korrespondens behåll dina brev kort och till den punkten. Din ton bör vara artig och formell utan att vara "stuffig". Detta gäller också för e-postkorrespondens.

Organisationsförmåga

En professionell kan snabbt och enkelt hitta vad som behövs. Ditt arbetsområde bör vara snyggt och organiserat, och din portfölj bör bara innehålla vad som behövs för ditt möte eller presentation.

Ansvarighet

Professionella är alltid ansvariga för sina handlingar. Om du gör ett misstag äger du det och försöker fixa det om möjligt. Försök inte placera skulden på en kollega. Om ditt företag gjorde misstaget, ta ansvar och arbeta för att lösa problemet.

Rekommenderas

Hur man blir en bemanningsbyrå
2019
Affärsanalyser och etiska beslut
2019
Hur man ändrar en korporation
2019