Varför kommer vissa chefer att ha svårigheter med CAPM?

När cheferna har svårigheter med kapitalpremiemodellen är det inte för att de har glömt sin matte. Det beror på att CAPM bygger på orealistiska antaganden om finansmarknaden. Chefer med en grundsyn av värdepappershandeln har en varierande tolerans för analys av elfenbenstorn. Därför det gamla skämt om en ekonom som fastnat på en öde ö med en burk tonfisk: Han kan antar att han har en burköppnare men han kommer fortfarande att bli hungrig.

Förutsättning: Riskpredikter Return

Ett antagande om CAPM är att risken har ett förutsägbart förhållande att återvända. CAPM är verkligen utformat för att förutsäga avkastning med risknivå. Grundformeln använder tre siffror. En är säkerhetsvolatiliteten, kallad Beta. Beta jämför en säkerhets volatilitet med den övergripande volatiliteten på marknaden. Marknadsvolatiliteten är satt till en, så att en högre volatilitet Beta är större än en och en lågvolatilitet Beta är mindre än en. Det vill säga, om Beta är 3, rör sig säkerhetspriset tre gånger så långt som marknaden. Om Beta är 0, 75, rör sig säkerhetspriserna bara tre fjärdedelar så långt som marknaden.

Riskfri Versus Marknadsräntor

Förutom Beta beaktar CAPM-formeln den riskfria avkastningsräntan och marknadsräntan. Kallas Rf, den riskfria räntan definieras vanligtvis som den aktuella avkastningen på en amerikansk statsskuldväxel. Den nuvarande avkastningen på marknaden, kallad Rm, är ett mått på hur långt marknaden stiger och faller inom en viss tidsperiod. Den grundläggande CAPM-formeln är följande: Förväntad avkastning = Rf + Beta x (Rm-Rf). Termen Beta x (Rm-Rf) kallas riskpremien.

Förutsättning: Människor har ett rationellt sätt

Som ett analytiskt verktyg kommer CAPM med en grepppåse med andra tveksamma antaganden, till exempel att värdepappersmarknaden består av rationella investerare. För en CAPM-beräkning antas alla investerare ha samma uppgifter och alla analyserar värdepapper på samma sätt. CAPM förutsätter att investerare endast köper värdepapper när priserna är låga och säljer dem endast när priserna är höga. Modellen förutsätter att investerare inte bara delar samma riskprofil, utan även identiska portföljer.

Förutsättning: Marknaden fungerar perfekt

CAPM-modellen förutsätter också att säkerhetsmarknaderna är friktionsfria - det vill säga att värdepappersmarknaderna är fria från skatter och transaktionsavgifter, än mindre avgifter som varierar beroende på volym och att alla investerares affärer exekveras med samma hastigheter. Det förutsätter vidare att inga köpare är tillräckligt stora för att ha individuell marknadsöverföring, och att aktieoptioner och aktiekurser för ledande befattningshavare är irrelevanta. Sådana antaganden är anledningen till att många chefer inte kommer att stå upp och jubla över CAPM. Cheferna är mer benägna att göra egna antaganden - säg att ingen är perfekta, och inte heller marknaden.

Rekommenderas

Vad är en branschanalys?
2019
Vad är de föremål som en chef i en detaljhandel lagar i beaktande för att förhindra shoppinglyftning?
2019
Hur hanterar jag partihandel?
2019