Intern konflikt Vs. Extern konflikt

Samtidigt som det inte är ett rimligt mål att kasta konfliktens arbetsplats helt, bör en liten företagsledare sträva efter att minimera den mängd konflikter som finns i verksamheten. Uppmärksamhet betald för konflikt drar uppmärksamhet bort från de nödvändiga uppgifterna i verksamheten. Detta kan leda till förlorad tid och produktivitet, vilket i slutändan kan leda till förlust i lönsamhet om problemet är tillräckligt svårt. Chefer bör försöka avhjälpa konflikten så snart de blir medvetna om situationen. Att ignorera det i hopp om att det kommer att gå iväg på egen hand kan vara skadligt för verksamheten.

Intern konflikt

De två typerna av konflikter är interna och externa. Med intern konflikt är det personligt för den berörda personen. Denna typ av konflikt äger rum inom personen. Det kan överfalla när en persons värderingar eller moral testas eller på annat sätt äventyras. Intern konflikt kan orsaka stor stress eftersom personen måste kunna avhjälpa situationen i sig själv i de flesta situationer. Intern konflikt kan kraftigt påverka personens prestationsnivå. Många gånger kan det vara enormt att kunna prata om situationen och källan till konflikten.

Extern konflikt

Extern konflikt är konflikt som uppstår utanför personen. Detta kan vara konflikt som observeras hos andra eller externa styrkor som orsakar konflikt för personen, till exempel en olycklig kund eller en otrygg leverantör. Extern konflikt kan också orsakas när företagsledarens hanteringsstil inte stämmer väl med organisationens anställda. Ett vanligt exempel på detta är en chef som gillar att styra, men har en personal med mycket oberoende anställda. Detta kommer att leda till konflikter och en obehaglig arbetssituation.

Konflikt på arbetsplatsen

I motsats till vad de flesta tror kan konflikten på arbetsplatsen vara positiv. Det kan inte bara identifiera problem som är svagheter för verksamheten, det kan också förbättra förhandlings- och medlingsförmågan hos de på kontoret. Även om konstant konflikt eller en överväldigande mängd konflikter kan försvaga en personal, är det en viss konflikt för att hålla anställda på tårna. Utan någon konflikt kan personalen bli självmord som saker alltid rockar perfekt i verksamheten.

Medling

När konflikter uppstår är en effektiv affärspraxis att involvera en medlare. Mäklare är en person som inte är personligen inblandad i konflikten och kan leverera en objektiv åsikt. Medlaren säkerställer också att diskussioner om konflikten följer vissa diskussionsregler, såsom att inte svära, skrika eller fysiskt visa känslor för den andra personen. Många gånger är medlare i organisationen personalchefen. Personalresurschefen kan också vara ett bra ljudkort för dem som hanterar interna konflikter också. Om konflikten involverar hela organisationen kan det vara nödvändigt att ta med en extern medlare för att hjälpa till med problemet.

överväganden

Att utveckla en uppsättning regler som styr kommunikation under konfliktlösning kan vara en bra lösning för företaget. Detta inkluderar inte att avbryta när den andra talar, lyssnar aktivt på den andra personen, inklusive parafrasering tillbaka vad som sägs för att säkerställa förståelse och vad som ska hända om känslor eskalerar. Genom att ha skrivit ned och en del av arbetstagarmanualen vet anställda på alla nivåer vad de kan förvänta sig under en medling och kan agera enligt de regler som har lagts fram i förväg och godkänts av alla anställda i verksamheten.

Rekommenderas

Hjälp med att auktorisera och utfärda andelar av aktier i små företagstart
2019
Hur man beräknar Inventory Turnover Rates
2019
Vad kan en chef göra för att främja personalretention?
2019