Information om 501 (c) (3) för ideella organisationer

Ledare i 501 (c) (3) företag upplever ofta en känsla av prestation för att skapa en organisation som har så strikta skatte- och lagkrav att förvärv av skattebefriad status är en prestation för att vara stolt. Med det sagt kan de konceptuella utvecklings- och arkiveringskraven för en organisation i 501 (c) (3) ge betydligt större utmaningar än några företagare grundar sig på och förvisso mer än vinstdrivande företag måste uppfylla för att uppnå sin affärsstatus.

Skattebefriad status

Att bilda ett skattebefriat företag - annars kallat 501 (c) (3) organisation - uppfyller behovet av att kombinera en entreprenörs vision med en passion för service. En 501 (c) (3) organisation har skattebefriad status som ger dem möjlighet att betjäna samhällsintressen utan extra skattekostnader som för vinstdrivande företag åsamkas, såsom dyra annonseringsräntor, postavgifter och, viktigare, inkomstskatt och fast egendom. Lättnad från dessa typiska utgifter innebär att organisationen kan samla kapital och därigenom fortsätta att tillhandahålla de tjänster som den bildades för. Eftersom de är berättigade till bidragsfinansiering, har 501 (c) (3) organisationer inte de återbetalningsskyldigheter som andra företag har när de söker finansiering. Bidrag är inte lån och därför är det inte nödvändigt att betala tillbaka bidrag till 501 (c) (3) företag.

Federal Government Perspective

Ideella organisationer kan få donationer från individer samt bidragsstiftelser, företag och offentliga enheter. Till exempel underlättar US Small Business Administration "federala statliga bidrag till 501 (c) (3) företag genom sitt Small Business Innovation and Research-program", säger Patricia Brown-Dixon, en regional administratör för US Small Business Administration. Ett exempel på denna typ av offentlig-privat partnerskap är småföretagskuvubatörer som tillhandahåller tjänster, mentorskap och stöd till entreprenörer.

501 (c) (3) Arkiveringsprocess

Inkorporering av pappersarbete för 501 (c) (3) kan vara tidskrävande och kostsamt, och juridisk representation rekommenderas starkt. "Människor som inte är representerade av en advokat slår alla typer av vägar. När de befinner sig överväldigade av komplexiteten att bilda en 501 c c) (3), söker de juridisk representation för att lösa de omständigheter som skapas av deras förvirring med processen att bilda en skattebefriad organisation ", säger David Reiss, juristprofessor vid Brooklyn Law School i New York. De initiala och pågående arkiveringskraven för 501 (c) (3) -status är komplexa. IRS-formulär inkluderar långa ansökningar och årliga arkiveringar för att uppnå och upprätthålla 501 (c) (3) beteckning. Organisationer som inte gör sina årliga ansvarsförpliktelser en prioriterad risk förlorar sin skattebefriade status, säger Reiss.

Allmän tillgång och granskning

Dessa organisationer granskas närmare än andra enheter som inte har samma status. "Sammanfattningsvis har 501 (c) (3) mycket mer lagstiftningsbegränsningar än enheter utan skattebefriad status", säger Reiss. På grund av sin skattebefriade status är dessa organisationer förbjudna att delta i ett antal aktiviteter i samband med politiska kampanjer och lobbyverksamhet. Skattebefriade organisationers register är också öppna för offentlig inspektion. Därför måste 501 (c) (3) organisationer följa flitiga registerhållningspraxis.

överväganden

För givare legitimerar statusen 501 (c) (3) ofta en organisations syfte genom att försäkra sig om att bidrag är bra och är avdragsgilla. Finansiering som 501 (c) (3) organisationer ökar går mot att stödja sina verksamheter och tjänster, istället för att betala advokater och revisorer för att upptäcka skattebrutna. Vägen till att uppnå skattebefriad status kan emellertid vara komplex. Skattefria organisationernas ansökningar och juridiska ärenden kräver ofta en erfaren advokatkompetens - inte någon som bara är kompetent med onlineforskning och kan skriva ut statligt införlivande och IRS-blanketter.

Rekommenderas

Vad är en branschanalys?
2019
Vad är de föremål som en chef i en detaljhandel lagar i beaktande för att förhindra shoppinglyftning?
2019
Hur hanterar jag partihandel?
2019