Hur maximerar produktionen från anställda

Att maximera medarbetarproduktionen är ett gemensamt och nödvändigt mål för många företag som står inför en hög grad av konkurrens. Att öka produktionen för att möta projektkvoterna och komplettera inventeringen kommer inte bara öka förtroendet bland distributörer, konsumenter och affärspartners. produktionsökningen kan bidra till att underlätta företagets långsiktiga expansionsmål. Även om det är riktigt givande anställda som går utöver vanliga förväntningar är nyckeln till att maximera produktionen, bör ledningen överväga många andra motiverande faktorer.

1.

Identifiera svagheter i företagets nuvarande produktionsprocesser. Det kan innefatta reparationer eller ersätta åldringsutrustning som ofta hindrar produktionen. Anställda som inte har rätt utrustning eller leveranser för att göra sitt jobb effektivt kan bli avskräckta och frustrerade.

2.

Håll regelbundna allomfattande möten mellan alla avdelningar och ledningspersonal. Uppmuntra de anställda att delta i problemlösning. Ange dagliga mål för varje avdelning och ge varje avdelning ett korrekt erkännande för att överträffa dessa mål.

3.

Främja förtroende och respekt mellan alla anställda, avdelningar och ledningspersonal. Behandla de anställda som värderade medlemmar i företaget på ett konsekvent sätt.

4.

Varna medarbetarna i problemområdena och skapa en positiv arbetsatmosfär som kommer att främja lagarbete utöver delad framgång.

5.

Disciplin anställda som undergräver företagets politik eller främjar en negativ atmosfär. Hantera arbetsplatskorgar och trakasserier omedelbart. En negativ atmosfär på arbetsplatsen kan påverka arbetarna negativt, vilket också kan minska produktionsflödet.

6.

Utför korta individuella prestationsbedömningar för varje anställd. Kort identifiera områden där arbetstagaren kan förbättra, men också ge beröm när det gäller arbetstagarens starka poäng. Låt medarbetaren veta att hans bidrag till företaget är erkänt och uppskattat.

7.

Lita på medarbetare som arbetar utöver förväntningar med andra projekt. Detta gör det möjligt för högpresterande medarbetare att expandera på sin kompetens och mångsidighet, samtidigt som de främjar en känsla av förtroende.

Rekommenderas

Vad är en branschanalys?
2019
Vad är de föremål som en chef i en detaljhandel lagar i beaktande för att förhindra shoppinglyftning?
2019
Hur hanterar jag partihandel?
2019