Så här landar du ett företagsavtal

Om ditt lilla företag tillhandahåller varor eller tjänster till andra företag kan du öka vinsten genom att träffa stora företag. Detta affärsområde har sin egen etikett och riktlinjer, så bekanta dig med företagsvärldens krav innan du närmar dig ett företag med ditt erbjudande. Du kan arbeta med företag mycket större än din egen om du känner till insatserna från tilltalande företag.

En undersökningsbrev

Du kan få all den vägledning du behöver närma sig ett visst företag genom att skriva ett brev. Detta är inte din tonhöjd. I stället är det en begäran om information om vad företaget kräver från företag som din, som vill lägga fram förslag. Läs bolagets hemsida först. Vissa stora företag publicerar sina krav på förslag. För de som inte gör det, bör ditt undersökningsbrev skickas till den som gör förslag på förslag. Du kan behöva ringa till företaget för att ta reda på vem den personen är.

Bygg din varumärke

Även om stora företag kommer att göra affärer med ett litet företag, kanske de föredrar att hantera någon som de känner igen eller kan undersöka. Bygg ditt varumärke genom att upprätthålla en professionell webbplats, publicera artiklar på ditt område och genomföra branding-kampanjer som en del av din marknadsföring. Detta ökar dina chanser att få tillgång till de stora företagen.

Utveckla en kommunikationsplan

Du måste kontakta företagskunderna för företaget. Din kommunikationsplan bör ta hänsyn till det faktum att det kan ta minst 12 kontakter innan du kan göra en försäljningsplan, enligt "Washington Post". När du kommer till försäljningsstället, var redo med ett värdeuttalande att använda i början av din konversation, brev eller e-post. Detta uttalande berättar köparen vad som är i den för dem. Företagsköpare skiljer sig från småföretagare eftersom de sällan oroar sig för de pengar de spenderar och kan vara mer oroade över hur ditt förslag kommer att få dem att se ut i företaget. Inkludera i din kommunikationsplan ett uttalande om hur ditt förslag ska öka eller behålla företagsköparens status i hans företag.

Pitch enligt budgetcykeln

Om företagskunder inte utnyttjar hela sina budgetar för räkenskapsåret kan deras budgetar skäras det följande året. Med andra ord, i slutet av budgetcykeln kan de vara angelägna om att spendera kvarvarande pengar. Om du gör din tonhöjd nära slutet av budgetcykeln kan det vara lättare att göra en försäljning. Genom att fråga hur aggressiv köparen vill vara, frågar du subtilt om du är nära slutet av budgetcykeln. I början av cykeln kan köparen vara långsammare att spendera pengar, och du måste återkomma ämnet senare i cykeln. Det kan innebära att man repeterar tonvikten mot slutet av bolagets räkenskapsår. Var inte rädd för att fråga direkt vad bolagets räkenskapsår är.

Rekommenderas

Så här gör du en administratör från terminalen på en Mac
2019
Hur man gör iPhone grafik med Illustrator
2019
Hur kan jag få AVG Scanner CD?
2019