Hur får jag en licens att sälja fåglar?

Även om vissa stater tillåter försäljning av vissa fågelfågel utan tillstånd, kommer de flesta att kräva att du får tillstånd att göra det om du planerar att erbjuda dig en rad olika fjädrar med ryggrad. Hur som helst måste du bekräfta var du står innan du installerar butiken. Lagen om levande fågelförsäljning varierar från stat till stat, så du måste se till att din verksamhet överensstämmer med lokala bestämmelser innan du erbjuder ditt färskt lager till salu.

1.

Kontakta din lokala myndighetskontor och be om att bli riktade till den avdelning som administrerar fågelhandelstillstånd. Den ansvariga avdelningens namn kommer att variera från stat till stat.

2.

Be om information om vad du behöver göra för att kvalificera dig för licens för att sälja fåglar. Du kan behöva försäkra dig om de lokaler som du planerar att sälja dina fåglar på, eller de villkor där du håller dem i överensstämmelse med statliga bestämmelser. Kom ihåg att begära att ett licensansökningsformulär skickas ut till dig när du har samlat in den information du behöver.

3.

Se till att dina lokaler och villkoren för att du håller dina fåglar överensstämmer med lokala lagar innan du skickar in din ansökan. Du kan bli föremål för en inspektion innan din licens beviljas.

4.

Fyll i ditt ansökningsformulär och returnera det med en check för att täcka din licensavgift och eventuella administrationsavgifter enligt anvisningarna.

Varning

  • Din chans att bli beviljad licens kommer att påverkas negativt om du har dömts för ett brott mot djurskydd i det förflutna.

Rekommenderas

Vad är en branschanalys?
2019
Vad är de föremål som en chef i en detaljhandel lagar i beaktande för att förhindra shoppinglyftning?
2019
Hur hanterar jag partihandel?
2019