Så här lägger du till slumptal till en array i Java

Java har en "Slumpmässig" klass som låter dig skapa ett slumpmässigt nummer som du använder för att genomföra beräkningar i din Java-källkod. Du använder det här biblioteket för att generera ett slumptal och ange numret i ett array-variabelindex. Du kan lägga till ett eller flera slumpmässiga nummer i dina arrayvariabler, men Java garanterar inte att varje nummer är unikt.

1.

Högerklicka på den Java-fil du vill redigera och välj "Öppna med." Klicka på din Java-kompilator för att öppna koden i redigeraren.

2.

Lägg till "Slumpmässigt" klassbiblioteket längst upp i källkodsfilen. Lägg till följande kod till toppen av din fil:

importera java.util.Random;

3.

Skapa ett slumpmässigt nummer. Följande kod instanserar klassen "RandomNumber" och använder den för att skapa ett slumptal mellan en och 100:

Slumpmässig gen = ny slumpmässig (); int randomNum = gen.nextInt (100);

4.

Lägg till slumpmässigt tal i arrayen. Följande kod tilldelar numret som genereras i steg tre till en array som heter "myarray":

int [] myarray; myarray [0] = randomNum;

Rekommenderas

Inverkan av att använda en nyanställd orientering
2019
Hur man lägger till en företagsinformation på Facebook
2019
Betydelsen av den operativa cykelens kartläggningsfas
2019