10 saker att undvika under projektledning

En projektledares roll är att slutföra ett projekt i tid och inom budgeten. Många problem kan inträffa under en livscykel för projekt, t.ex. lagerbrist, personalförändringar eller naturkatastrofer. Att bygga en solid plan baserad på goda projekthanteringsprinciper och skydda mot potentiella fallgropar kan minimera problem och hålla projektet löpande. Här är 10 saker att se upp för:

Dålig kommunikation

  1. Kommunikationsflaskhalsar: Underlåtenhet att hålla kommunikationslinjer öppna kan göra det svårt att få information du behöver för att hålla ett projekt framåt. Utveckla en process för regelbunden dubbelriktad kommunikation och använd den genom hela projektet.

  2. Den tysta metoden: Att hantera ett projekt är inte dags att hålla problem för dig själv. Berätta för din chef eller klient när sakerna går fel. Du kommer att tjäna poäng för öppenhet och integritet.

Förlora sikte på målet

  1. Scope Creep: Bygg flexibilitet i planen för att ta emot förändringar som chefen kan begära under vägen, men låt honom eller henne veta vad en förändring kommer att kosta i tid och pengar.

  2. Bristande anpassning: Innan du genomför ett projekt, se till att det är anpassat till företagets strategiska inriktning och pekar på affärsmål och mål.

  3. Apati: Om ditt projekt inte längre är chefens högsta prioritet, fortsätt att tillhandahålla uppdateringar och dokumentera dina framsteg, samtidigt som du betonar vikten av engagemang.

Planera svagheter

  1. Cookie-cutter approach: Inga två projekt är identiska. Undersök de variabler som gör ditt projekt unika och redogöra för dem i planen.

  2. Inga händelser: Ta en reservplan. Om ditt projekt beror på en personperson, dokumentera exempelvis sin kritiska kunskap och se till att andra är utbildade att fylla i vid behov.

  3. Ingen testfas: Alla dina ansträngningar kan vara värdelösa om du inte tillåter testning. Var noga med att spara tillräckligt med tid och resurser för att göra projektkorrigeringar om det behövs.

Projektledaren

  1. Vänta och hopp: Avslag är en dödlig misslyckad projektledare. Om du förutser ett problem, håll inte huvudet i sanden och hoppas det försvinner. Agera på det innan det växer till något större Ändra planen efter behov och hålla din chef informerad.

  2. Tardiness: Ett framgångsrikt projekt kräver aktualitet. Bygg tillräckligt med tid i din plan för att ta hänsyn till oväntade förseningar. Om du ser en som kommer, meddela din klient och låt dem veta hur förseningen kommer att påverka projektet.

Rekommenderas

Inspirerande Leadership Quotes
2019
Hur man beräknar en andel av verktyg för ett företag
2019
Incentive Betala för jobbprestanda
2019